diumenge, 27 de desembre de 2009

CONCLUSIONS PROJECTE 2.5

En un primer moment, va ser complicat decidir-me per quin projecte final dur a terme. Com que treballo a una escola com a Cap d’Estudis, mestre de Llengua Catalana i d’Educació per a la Ciutadania a 6è, els meus pensaments anaven dirigits cap a l’escola. Però una tarda vaig quedar amb la meva neboda i em va comentar el tema del bloc, i vaig veure que allò sí que seria realment un aprenentatge significatiu, ja que ella estava interessada en aprendre i ho faria amb interès i motivació.
I així ha estat. El procés de treball ha estat enriquidor pels 2, ja que ella ha après allò que l’interessava, i d’altres aspectes més que s’han derivat del treball a les diferents sessions, i jo he pogut dur a terme el treball plantejat per fer el projecte final d’aquesta assignatura.
A més, aquesta experiència m’ha fet reflexionar més sobre un aspecte que a la majoria de docents ens volta pel cap: el fet de treballar només amb un aprenent i veure la quantitat de dubtes que poden sorgir, el temps que s’hi dedica, el diàleg que s’estableix (i que és tan necessari per a un bon aprenentatge) em reafirma cada cop la idea de que avui dia les ràtios a l’educació són força elevades. Tenir 25-27 alumnes a l’aula, cadascú amb les seves característiques i/o necessitats individuals, fa que la tasca educativa sigui un repte força complex i difícil (i tot s’ha de dir: molt, molt, molt enriquidor!).
Finalment, dir que aquest “projecte” es podria aplicar a altres contextos i amb altres persones. Crec que seria ideal per fer-ho en una escola en sessions d’informàtica, amb alumnes de cicle superior.

IL·LUSTRACIONS DOCUMENTALS DEL PROCÉS
MAPA CONCEPTUAL 2.5FITXA DEL DISSENY DEL PROJECTE 2.5

“Tito”, no sé com es fa un bloc... però en vull un!
Descripció dels agents personals
a) Aprenent: nena de 10 anys que cursa 5è de primària (la meva neboda).
b) Mediador: tiet, mestre, estudiant de psicopedagogia (jo).
c) Tecnologia mediadora: ordinador amb connexió a Internet, correu electrònic, editor de blocs (blogger), càmera digital, cercadors.
Descripció del problema de partença
El problema presentat és aconseguir que la meva neboda entengui què és un bloc, com es fa i com pot utilitzar-lo amb el seu entorn més proper (amics i amigues i familiars).
Segons Jonassen:
- Estructuració: a priori, és un problema ben estructurat. Evidentment, no és un problema de matemàtiques o llengua d’un llibre de text, però l’objectiu està força clar, el procés a dur a terme també i el procés de solució també és força clar i concret.
- Complexitat: és força complex ja que hi intervenen diferents variables que cal conèixer i controlar i a més s’han d’aplicar diferents habilitats.
- Especificitat de camp: el situaríem dintre de la vida quotidiana, tot i que el podríem aplicar al camp educatiu.
Plantejament del problema
(Manera com es planteja el problema a l’aprenent per tal que li sigui significatiu)
a) Com li va aparèixer a la seva vida quotidiana?
La setmana passada, mentre berenàvem junts a casa, la meva neboda em va dir:
Ana: Tito, sabes qué? Muchos amigos y amigas de mi clase tienen una cosa que se llama blog o algo así, y es súper chulo. Dicen que sus padres prefieren eso a que estén todo el día con el messenger... Yo no sé qué es. Se lo he preguntado a la mama y me ha dicho que te lo preguntase a ti, que seguro que lo sabías.
Jordi: Pues es más o menos como una página web, pero tú puedes poner lo que quieras. ¿Te acuerdas que te enseñé una vez las fotos de Sant Jordi de mis alumnos?
Ana: Sí, que salían con las rosas y los diplomas...
Jordi: Pues aquello era un blog.
Ana: ¿Y podrías enseñarme a hacer uno, tito? Es que mis amigos se felicitan por ahí, ponen fotos chulas, escriben cosas de las series que vemos... Y también puedo felicitar y escribir cosas al tete, a la mama, a los yayos...
Jordi: Si quieres, y tu madre te deja, podemos intentarlo, pero con una condición: lo haremos para que sólo pueda verlo quién tú quieras, ¿ok?
Ana: Yuuuhhuuuuuuuuuuuuuuuuu! Vale.
b) Com s’ho manegarà el mediador per tal d’aprofitar-lo?
Explico la situació al meu cunyat i a la meva germana. Els hi exposo sobretot que només serà visible a qui la nena (i ells, evidentment) vulguin. A més, els hi comento que li pot ser molt útil per al futur i que segur que dintre de poc a l’escola li explicaran, i així tindrà aprenentatges assolits
A la meva neboda li comento que quedarem 3-4 tardes a casa meva o casa seva per tal de dur a terme el procés (creació de compte de correu, explicació de què és un bloc, veure exemples, crear-ne un, aprendre a configurar les característiques, aprendre a “penjar” informacions, imatges, etc.).
Aprofitant aquest problema, s’intentarà també treballar el funcionament del correu electrònic, ja que a l’escola han començat a treballar una mica i aquest aprenentatge serà beneficiós.
Context de l’activitat
L’activitat es durà a terme a casa (meva o de la meva neboda, depèn del dia), utilitzant un ordinador de sobre taula i un ordinador portàtil, ambdós amb connexió a Internet.
Característiques cognitives, emocionals, actitudinals, físiques dels aprenents
La meva neboda és una nena molt motivada pels aprenentatges. És molt activa i curiosa, sempre està preguntant què és allò o per a què serveix això. Des de ben petita ha estat envoltada d’adults (té molts tiets i tietes, ja que nosaltres som tres germanes i dos germans), fet que ha provocat una alta estimulació per conèixer tot allò que l’envolta.
A classe, segons la seva tutora, és una alumna molt treballadora i respectuosa i està molt integrada amb la resta de companyes i companys.
La meva relació amb ella és excel•lent ja que quan era petita (fins als 7 anys) bona part del dia estava a casa meva ja que la meva germana treballava i la cuidaven els meus pares. Per tant, és com si fos una germana petita per a mi.
Competències específiques
Competències metodològiques
Tractament de la informació i competència digital
- Ús del correu electrònic.
- Creació i ús del bloc com a eina de comunicació.
- Accés a la informació a través d’Internet.
- Ús de la càmera digital per tal de posteriorment introduir imatges al bloc.
Competències comunicatives
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
- Treball de l’expressió escrita.
- Ús de recursos TIC per comunicar-se.
- Adjunció d’imatges relacionades amb textos escrits.
Competències personals
Competència d’autonomia i iniciativa personal
- Gestió del propi correu electrònic.
- Gestió del propi bloc.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
- Crear i aprendre a gestionar una adreça de correu gmail.
- Conèixer i entendre què és un bloc.
- Crear i aprendre a gestionar un bloc.
CONTINGUTS
Conceptuals
- El correu electrònic.
- El bloc.
Procedimentals
- Creació d’un compte gmail.
- Enviar correus electrònics a familiars i amics.
- Editar i guardar adreces electròniques.
- Creació d’un bloc mitjançant el Blogger.
- Publicació de “notícies” al bloc.
Actitudinals
- Comprendre la importància de les noves tecnologies i assimilar-ne les possibilitats de comunicació que proporcionen.
- Conscienciar-se per un ús responsable del correu electrònic i del bloc.
- Preveure possibles perills en l’ús d’aquestes eines de comunicació.
Previsió de la seqüència d’activitats
Sessió 1
- Coneixements previs: què sap del correu, del bloc, per a què creu que s’utilitza, etc.
- Breu explicació de què és un bloc i visualització d’algunes exemples.
- Creació del compte gmail i explicació bàsica del seu ús.
Sessió 2
- Ús de gmail: enviar correus electrònics simples i correus amb documents adjunts.
- Descarregar documents adjunts i guardar a l’ordinador.
- Creació del bloc al web de blogger: omplir formulari, triar adreça i plantilla.
Sessió 3
- Aprofundir en la configuració del bloc: disseny i possibilitats.
- Publicació d’alguna “notícia”: títol, text i imatge.
- Continuar amb descarregar documents adjunts i guardar a l’ordinador.
- Enviar correus als convidats (familiars i alguns amics) per donar a conèixer el bloc.
Sessió 4
- Editar i guardar contactes amb gmail.
- Publicar notícies al bloc.
Sessió 5
- Avaluació: li enviaré un mail amb un text i una imatge que ella haurà de publicar al seu bloc.
Per tal de no influir gaire en la seva feina (deures, estudi...) es dedicaran sessions en divendres tarda, dissabte i diumenge.
Fonamentació psicopedagògica del disseny
Aquest projecte es fonamenta en el constructivisme i es pretén assolir un aprenentatge significatiu, ja que es parteix dels interessos i motivacions de l’aprenent. D’aquesta manera, serà la pròpia aprenent qui, mitjançant la intervenció del mediador, anirà descobrint les possibilitats de les diferents eines de comunicació que es treballen i també a partir dels seus coneixements previs anirà construint el seu coneixement. La idea és que al finalitzar l’aplicació d’aquest projecte la meva neboda hagi assolit un veritable canvi conceptual.
Procediments i criteris d’avaluació
L’avaluació consta de tres passos:
- Avaluació inicial: coneixements previs per ajustar al màxim les activitats.
- Avaluació formativa: observació del procés, de com realitza les diferents activitats, de les ajudes que sol•licita, de les principals dificultats, d’allò que cal tornar a remarcar...
- Avaluació final: publicar una “notícia” amb una informació (text + imatge) que haurà rebut via gmail.

PRESENTACIÓ PROJECTE 2.5

A continuació es presenta l’activitat final de l’assignatura, la 2.5, on es proposa dissenyar una activitat d’ensenyament i aprenentatge mediada per un docent i per les TIC a partir d’un problema significatiu per la persona que aprèn a mode d’investigació – acció.
L’activitat que he triat consisteix en ensenyar a la meva neboda de 10 anys i que cursa 5è de primària a crear i gestionar un compte de correu electrònic gmail i un bloc personal a través de la pàgina web de blogger. Aquest projecte es desenvoluparà al llarg de 5 sessions realitzades a casa meva, utilitzant l’ordinador amb connexió a Internet com a principal recurs TIC.

dilluns, 19 d’octubre de 2009

AUTOAVALUACIÓ ACTIVITAT 1.3.Dir que les lectures relacionades amb la PAC m’han proporcionat informació i arguments per activar, en primer lloc, i després enriquir els coneixements i percepcions quant a la relació entre ciència, tecnologia, societat i educació. He pogut comprovar que hem d’allunyar-nos de les postures deterministes, ja que des d’aquestes no es pot entendre la veritable relació que s’estableix entre aquests elements. Com s’extreu de l’article de Domènech i Tirado: “...la necesidad de hablar de ciencia, tecnología y sociedad como un todo que hace inteligible la realidad cotidiana que vivimos”.
En segon lloc, crec que és fonamental concebre les TIC com un recurs fonamental per a assolir l’aprenentatge significatiu dels nostres alumnes. Des de la perspectiva constructivista de l’ensenyament i aprenentatge la principal premissa és que l’alumne és subjecte actiu de la construcció del seu propi coneixement. I en aquest sentit, les TIC tenen molt a dir, ja que faciliten la representació i estructuració d’aquest coneixement, i promouen en l’alumne aquesta participació activa potenciant al màxim les seves habilitats cognitives.
Destacar també el paper del mestre com a gestor / guia / potenciador de tot aquest procés d’ensenyament i aprenentatge. És evident que el rol del mestre en la societat de la informació i immers en la tecnologia educativa (en tant que tecnologia aplicada a l’educació) no pot ser el mateix rol de fa deu o vint anys. Però aquest canvi de rol no és fàcil i ha d’haver-hi una implicació. Per tant, els mateixos professionals han d’aprofitar les possibilitats de formació que existeixen avui dia per tal d’adequar-se al màxim a les noves característiques de l’educació i així poder desenvolupar amb garanties la seva tasca educativa.
I ja per concloure, és evident que l’educació ha de formar part d’aquest teixit sense costures que es configura en la nostra realitat quotidiana i ha d’enriquir-se de les relacions multidireccionals que s’estableixen entre els elements que s’han comentat al llarg de tota la PAC: ciència, tecnologia i societat.
A continuació podeu veure el CMAP que he realitzat amb la informació de l'article, del mòdul i del debat:


CONCLUSIONS DEBAT (ACTIVITAT 1.5)

AQUESTA VA SER LA MEVA SÍNTESI DEL DEBAT:

a) En primer lloc, la idea que destacaria i a la vegada principal conclusió que he tret del debat, és que la tecnologia influeix fortament en els canvis que es donen a la societat, però a la vegada la societat demanda i impulsa determinats canvis i/o avenços tecnològics. Així, si hagués estat possible canviar de bàndol (“chaquetero”) durant o al final del debat, m’hauria situat en el bàndol verd-grana.
b) Crec que he tingut una participació correcta al llarg del debat. No he sobrepassat el nombre màxim d’intervencions, ja que he realitzat un total de 5, incloent aquesta última intervenció de síntesi. De les altres 4, 3 les he realitzat a la carpeta de “Relació Ciència, Tecnologia i Societat” (al fil Determinismes), i l’altra intervenció a la carpeta “La intel·ligència a la nevera i altres factures” (al fil Pa o bits?). Dir que una de les intervencions ha estat per al·lusions.
Quant a les normes formals, crec que he seguit les instruccions donades pel consultor i concretades a la Guia per al Debat CTSE de la PAC1. He escrit els missatges de color verd, ja que pertanyia al bàndol tecno-determinista, he ressaltat la tesi en negreta, he subratllat els arguments o proves més importants i he afegit una conclusió final als missatges.
A més, he participat en dues carpetes diferents, i dos dels meus missatges porten adjunt un mapa argumentatiu a-map que segueix el l’esquema d’argumentació de Toulmin (o, almenys, ho pretenen).
D’altra banda, he intentat ser concís i clar amb els arguments i exemples, tenint en compte sempre els materials de lectura obligatòria i les intervencions de les companyes i companys, així com altres materials complementaris.
Per últim, he de dir que no he llegit tots els missatges de totes les carpetes. Com s’apunta a la guia, m’he centrat en els missatges dels fils en els quals he intervingut. Tot i així, també he llegit altres missatges d’altres carpetes i fils de manera aleatòria per tal d’impregnar-me d’altres idees, arguments i posicionaments. Això sí, no he llegit tots els que m’agradaria! (típic i tòpic, però a la vegada real: si tingués més temps...).
c) En general, crec que la participació de tots els companys i companyes ha estat força bona. Això de destacar a algú és complicat (més difícil seria “nominar”, jeje), però com que s’ha de fer, dir que m’han agradat molt i aportat noves idees les aportacions d’en Josep Andreu Casasola i de la Isabel Sabido Clavero.
L'AMAP QUE VAIG REALITZAR EN RELACIÓ A LA SÍNTESI ÉS AQUEST: